Maakunnat ja läänit

MAAKUNTAHISTORIAT

 

Etelä-Karjalan historia I: Rajamaa, toim. Jyrki Paaskoski ja Anu Talka. Etelä-Karjalan liitto ja Edita, Lappeenranta ja Helsinki 2018.

Etelä-Karjalan historia II: Rajamaakunta toim. Jyrki Paaskoski & Anu Talka. Etelä-Karjalan liitto ja  Edita, Lappeenranta ja Helsinki 2019.

 

Etelä-Pohjanmaan historia I: Meinander, C. F., Esihistoria. E-P historiatoimikunta, Helsinki 1950.

Etelä-Pohjanmaan historia II: Luukko, Armas, Keskiaika ja 1500-luku. Helsinki 1950.

Etelä-Pohjanmaan historia III: Luukko, Armas, Nuijasodasta isoonvihaan. Helsinki 1945.

Etelä-Pohjanmaan historia IV:1: Alanen, Aulis J., Isostavihasta Suomen sotaan 1700–809. Helsinki 1948.

Etelä-Pohjanmaan historia IV:2: Alanen, Aulis J., Etelä-Pohjanmaan talouselämä 1721–1809. Helsinki 1949.

Etelä-Pohjanmaan historia VI: Autonomian kausi 1809–1917. Kirj. Esko Koivusalo, Timo Leisiö,  Martti Peltonen, Heikki Rantatupa, Raimo Salokangas, Juha Seppo ja Heikki Ylikangas. Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitto 1987.

 

Hämeen historia I: Matti Sauramo, Ella Kivikoski, Vilho Niitemaa, Lars Pettersson, Esihistoria ja keskiaika. Julk. Hämeen heimoliitto. 1955.

Hämeen historia II:2: Noin vuodesta 1540 vuoteen 1721. Hämeen Heimoliitto 1960.

Hämeen historia II:1: Noin vuodesta 1540 vuoteen 1721. Hämeen Heimoliitto 1957.

Hämeen historia III:1: Vuodesta 1721 vuoteen 1870. Hämeen Heimoliitto 1966.

Hämeen historia III:2: Vuodeta 1721 vuoteen 1870. Hämeen Heimoliitto, Karisto 1976.

Hämeen historia IV:1 Noin vuodesta 1870 vuoteen 1945. Hämeen Heimoliitto 1969.

Hämeen historia IV:2 Noin vuodesta 1870 vuoteen 1945. Hämeen Heimoliitto 1974.

Hämeen historia IV:3 Voin vuodesta 1870 vuoteen 1954. Hämeen Heimoliitto 1979.

Hämeen historia V: Toisen maailmansodan jälkeinen aika. Hämeen Heimoliitto 1986.

Hämeen historia: Saarenheimo, Juhani, Kun toimeen tartuttiin, vuoteen 1945. Karisto, Hämeenlinna 1984.

 

Kainuun historia I: Huurre, Matti, Esihistoria & Keränen, Jorma, Uudisraivauksen ja rajasotien kausi. Kajaani 1986.

Kainuun historia II: Turpeinen, Oiva, Väestö ja talous 1721-1982. Kajaani 1985.

Kainuun historia III: Heikkinen, Antero, Hallinto ja kulttuuri 1720-luvulta 1980-luvulle. Kajaani 1986.

 

Keski-Pohjanmaan historia: Virrankoski, Pentti, Pohjanlahden ja Suomenselän kansaa: Kahdeksan vuosisataa Keski-Pohjanmaan historiaa. Keskipohjanmaa-säätiö, Kokkola 1997.

 

Keski-Suomen historia I: Keski-Suomen vanhin historia, toim. Mauno Jokipii. Keski-Suomen liitto, Jyväskylä 1999.

Keski-Suomen historia II: Keski-Suomen maakunta-ajatuksen synnystä itsenäisyyden aikaan, toim. Mauno Jokipii. Keski-Suomen maakuntaliitto, Jyväskylä 1988.

Keski-Suomen historia III: Keski-Suomi itsenäisyyden aikana, toim. Mauno Jokipii. Keski-Suomen liitto, Jyväskylä 1993.

 

Kymenlaakson historia I: Jokilaakso ja rajamaa esihistoriasta 1810-luvulle, toim. Yrjö Kaukiainen. SKS Toim. 1364:1/Tieto. SKS, Helsinki 2012.

Kymenlaakson historia II: Rajamaasta maakunnaksi 1810-luvulta 2000-luvulle, toim. Yrjö Kaukiainen. SKS Toim. 1364:2/Tieto. SKS, Helsinki 2012.

 

Pirkanmaan historia: Rasila, Viljo, Pirkanmaan historia. Pirkanmaan kotiseutusarjan 4. osa. Pirkanmaan liiton julkaisuja B 12, Tampere 1993.

 

Pohjois-Karjalan historia I: Könönen, Aulis V. A. & Kirkinen, Heikki, Keskiajasta Stolbovan rauhaan. Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö, Joensuu 1969. - 2. p. Joensuun korkeakoulun julkaisuja A:5. Joensuu 1975.

Pohjois-Karjalan historia II: Saloheimo, Veijo, 1617–1721. Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö. Joensuun korkeakoulun julkaisuja A:6. Joensuu 1976.

Pohjois-Karjalan historia III: Saloheimo, Veijo (1722–1809). Joensuu 1980.

Pohjois-Karjalan historia 1809–1939: Katajala, Kimmo & Juvonen, Jaana, Maakunnan synty. SKS Toim. 1089. SKS, Helsinki 2006.

Pohjois-Karjalan historia 1939–2014: Rajan maakunta, toim. Ismo Björn. SKS, Helsinki 2014.

 

Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin historia I: Huurre, Matti, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin esihistoria. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton ja Lapin maakuntaliiton historiatoimikunta 1983.

Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin historia II: Luukko, Armas, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin keskiaika sekä 1500-luku. 1954.

Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin historia III: Virrankoski, Pentti, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi 1600-luvulla. 1973.

Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin historia IV: Halila, Aimo, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi suuren Pohjan sodan ja isonvihan aikana 1700–1721. 1984.

Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin historia V: Halila, Aimo, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi 1721–1755. Oulu 1954.

 

Päijät-Häme I: Heinonen, Jouko, Unohdettu maakunta: Päijät-Hämeen synty, valloitus, unohdus ja uuden nousun alku. Päijät-Hämeen liitto 1997.

Päijät-Häme II: Heinonen, Jouko, Löydetty maakunta: Päijät-Hämeen nousu, kukoistus ja taantuma. Päijät-Hämeen liitto 1998.

Päijät-Häme III: Heinonen, Jouko, Maakunnan perustaminen: Miksi ja miten Päijät-Häme tehtiin? Päijät-Hämeen liitto ja Lahden kaupunki 1999.

Päijät-Häme IV: Heinonen, Jouko, Markkinat ja toripäivät: Päijät-Hämeen markkinat ja torikauppa. Päijät-Hämeen liitto 2003.

 

Satakunnan historia I:1: Alhonen, Pentti, Satakunnan luonnon geologinen historia & Huurre, Matti, Satakunnan kivikausi. Satakunnan maakuntaliitto, Rauma 1991.

Satakunnan historia I:2: Salo, Unto, Satakunnan pronssikausi. Satakunnan maakuntaliitto 1981.

Satakunnan historia II: Salmo, Helmer, Rautakausi. Satakunnan maakuntaliitto 1952

Satakunnan historia III: Suvanto, Seppo, Keskiaika. Satakunnan maakuntaliitto 1973.

Satakunnan historia IV: Jokipii, Mauno, Satakunnan talouselämä uuden ajan alusta isoonvihaan. Satakunnan maakuntaliitto, Rauma 1974.

Satakunnan historia V: Koskinen, Ulla & Miettinen, Tiina & Salminen, Tapio & Haapala, Pertti, Maakunnan synty (1550–1750). Satakuntaliitto, Satakunnan Museo ja Porin kaupunki 2017.

Satakunnan historia VI: Koskinen, Ulla & Miettinen Tiina & Korhonen, Teppo, Uudistuva maakunta (1750–1869). Satakunnan museo/Porin kaupunki ja Satakuntaliitto, Pori 2014.

Satakunnan historia VII: Haapala, Pertti & al., Nouseva maakunta (1870–1939). Satakunnan museo/Porin kaupunki ja Satakuntaliitto, Pori 2006.

Satakunnan historia VIII: Koivuniemi, Jussi & Peltola, Jarmo & Rajala, Juha, Maakunta läytää rajansa (1940–2000). Satakuntaliitto, Satakunnan Museo ja Porin kaupunki 2011.

 

Savon historia I: Esihistoria ja keskiaika. Savon historian työvaliokunta, Kuopio 1947.

Savon historia I: Lehtosalo-Hilander, Pirkko- Liisa & Pirinen, Kauko, Esihistorian vuosituhannet ja keskiaika. Kokonaan uud. laitos. Kustannuskiila, Kuopio 1988.

Savon historia II:1 Pirinen, Kauko, Rajamaakunta asutusliikkeen aikakautena 1534–1617. Savon Säätiö, Kuopio 1982.

Savon historia II:2 Saloheimo, Veijo, Savo suurvallan valjaissa 1617–1721. Savon Säätiö, Kuopio 1990.

Savon historia III: Wirilander, Kaarlo,  Savo kaskisavujen kautena 1721–1870. Savon Säätiö, Kuopio 1960.

Savon historia IV:  Wirilander, Hannele, Uudistuksiin heräävä Savo 1870–1918. Savon Säätiö, Kuopio 2008

Savon historia V: Kinnunen, Erkki,  Vastakohtien aika 1919–1945. Savon Säätiö, Kuopio 2013.

Savon historia VI: Kinnunen, Erkki & Lyytinen, Eino & Soikkanen, Hannu & Vihola, Teppo, Heimomaakunnasta maakuntien Eurooppaan 1945–2000. Savon Säätiö, Kuopio 2006.

Savon historia VII  Räsänen, Riitta, Savon ja sen kansa. SKS, Helsinki 2008.

 

Svenska Österbottens historia I. Svenska Österbottens landskapsförbund, Vasa 1977.

Svenska Österbottens historia II. Svenska Österbottens landskapsförbund 1979.

Svenska Österbottens historia III. Svenska Österbottens landskapsförbund 1980

Svenska Österbottens historia IV. Svenska Österbottens landskapsförbund 1983

Svenska Österbottens historia V. Svenska Österbottens landskapsförbund 1985.

 

Varsinais-Suomen historia I: Tallgren, A. M., Esihistoria. Varsinais-Suomen historiantutkimusyhdistys, Turku 1931.

Varsinais-Suomen historia II,1: Kustaa Vilkuna, Varsinais-Suomen kansanrakennukset. 1938.

Varsinais-Suomen historia II:2: Virtanen, E. A., Varsinais-Suomen yhteiskunnallista kansankulttuuria. WSOY, Porvoo 1938.

Varsinais-Suomen historia III:1: Harva, Uno, Varsinais-Suomen henkistä kansankulttuuria ja Kustaa Vilkuna, Varsinaissuomalaisten kansanomaisesta taloudesta. WSOY, Porvoo 1935.

Varsinais-Suomen historia V: 1–7: Varsinais-Suomen historia 1500-luvulla. Varsinais-Suomen historiantutkimusyhdistys, Turku 1949.

Varsinais-Suomen historia VI:3–4: Matinolli, Eero, Lääninhallinto ja Kruununverotus. Varsinais-Suomen Maakuntaliitto, Turku 1976.

Varsinais-Suomen historia VI:5: Onni Korkiakangas, , Sotilasrasitus Varsinais-Suomessa 1617–1809. Varsinais-Suomen Liitto 1996.

Varsinais-Suomen historia VII:1–2: Matinolli, Eero, Paikallinen itsehallinto Varsinais-Suomessa 1600- ja 1700-luvulla ja Oikeudenhoito ja rikollisuus Varsinais-Suomessa (1600–1809).  Varsinais-Suomen Maakuntaliitto 1971.

Varsinais-Suomen historia VII: 3–4: Juva, Mikko, Varsinais-Suomen seurakuntaelämä puhdasoppisuuden hallitsemina vuosisatoina (1600–1809). Varsinais-Suomen historiantutkimusyhdistys 1955.

Varsinais-Suomen historia VII: 5–6: Laurikkala, Saini, Elämää Varsinais-Suomessa 1600- ja 1700-luvulla. Varsinais-Suomen historiantutkimusyhdistys 1961.

Varsinais-Suomen historia VII: 7: Renvall, Pentti, Edustuslaitos ja Varsinais-Suomen osanotto valtiopäivien toimintaan 1600- ja 1700-luvulla. Varsinais-Suomen historiantutkimusyhdistys 1964.

Varsinais-Suomen historia VIII:5: Huovinen, Lauri, Varsinais-Suomen seurakuntaelämä autonomian ajalla (1809–1917). Varsinais-Suomen Maakuntaliitto 1987.

Westerlund, Lars, Suomen portti: Politiikka ja hallinto Varsinais-Suomessa vuosina 1809–1917. Suom. Hannes Virrankoski. Varsinais-Suomen liitto, Turku 2001.

 

Det Åländska folkets historia I:1: Dreijer Matts, Från stenåldern till Gustav Vasa. 1. p. 1979 ja 2. revid. uppl. Ålands Kulturstiftelse, Mariehamn 1983.

Det Åländska folkets historia I:2: Nyman, Valdemar, Ålands medeltida kyrkokonst. Ålands kulturstiftelse, Mariehamn1980.

Det Åländska folkets historia II:1 Ramsdal, Carl, Under Gustav Vasa och hans söner samt stormaktstiden. Ålands kulturstiftelse, Mariehamn 1988.

Det Åländska folkets historia II:2: Samuelson Jan, Stormaktstiden från slutet 1500-talet fram till 1721. Ålands kulturstiftelse, Mariehamn  2015.

Det Åländska folkets historia III: Dreijer, Stig, Frihetstiden och den gustavianska tiden 1721-1808. Ålands kulturstiftelse, Mariehamn 2006.

Det Åländska folkets historia IV: Christer Kuvaja & Martin Hårdstedt & Pertti Hakala, Från finska kriget till Ålandrörelsen 1808-1920. Ålands kulturstiftelse, Mariehamn 2008.

Det Åländska folkets historia V:1: Tudeer, Erik, Der åländska folkets historia 1920-1990. Ålands kulturstiftelse, Mariehamn 1993.

 

Asiasanat: 
Share