Digital lokalitet

DET XIV NORDISKA LOKALHISTORISKA SEMINARIET, Helsingfors 2018

Beställningshistorikcentralen (Tilaushistoriakeskus, Tihke), tidigare Lokalhistoriska byrån (Paikallishistoriallinen toimisto), ordnar det Nordiska lokalhistoriska seminariet i Finland (Helsingfors) den 4-7 juni 2018 i samarbete med nordiska institutioner. Huvudtemat heter Lokalitet i brytningstider. Presentationerna behandlar kris- och krigtider, mobilitet samt digitaliseringen av lokalhistoria.

DE LOKALHISTORISKA SEMINARIERNA 1973−2018

Subscribe to RSS - Digital lokalitet