Beställningshistorikcentralen

SJUTTONHUNDRATALET - EN DJUPGÅENDE BRYTNINGSTID I SYDÖSTRA FINLAND

Professor emeritus Yrjö Kaukiainens föreläsning ordnas i Maritimcentret Vellamo, Kotka, i samband med det XIV Nordiska lokalhistorikermötet. I en öppen föreläsning berättar prof. Kaukiainen om sjuttonhundratalet som en djupgående brytningstid i sydöstra Finland. Kaukiainen har forskat ekonomisk historia och socialhistoria, särskilt maritim historia, befolkningshistoria, Gamla Finlands historia och informationsspridningens historia.

DET XIV NORDISKA LOKALHISTORISKA SEMINARIET, Helsingfors 2018

Beställningshistorikcentralen (Tilaushistoriakeskus, Tihke), tidigare Lokalhistoriska byrån (Paikallishistoriallinen toimisto), ordnar det Nordiska lokalhistoriska seminariet i Finland (Helsingfors) den 4-7 juni 2018 i samarbete med nordiska institutioner. Huvudtemat heter Lokalitet i brytningstider. Presentationerna behandlar kris- och krigtider, mobilitet samt digitaliseringen av lokalhistoria.

DE LOKALHISTORISKA SEMINARIERNA 1973−2018

Subscribe to RSS - Beställningshistorikcentralen