Helsingfors

SJUTTONHUNDRATALET - EN DJUPGÅENDE BRYTNINGSTID I SYDÖSTRA FINLAND

Professor emeritus Yrjö Kaukiainens föreläsning ordnas i Maritimcentret Vellamo, Kotka, i samband med det XIV Nordiska lokalhistorikermötet. I en öppen föreläsning berättar prof. Kaukiainen om sjuttonhundratalet som en djupgående brytningstid i sydöstra Finland. Kaukiainen har forskat ekonomisk historia och socialhistoria, särskilt maritim historia, befolkningshistoria, Gamla Finlands historia och informationsspridningens historia.

DET XIV NORDISKA LOKALHISTORISKA SEMINARIET, Helsingfors 2018

Beställningshistorikcentralen (Tilaushistoriakeskus, Tihke), tidigare Lokalhistoriska byrån (Paikallishistoriallinen toimisto), ordnar det Nordiska lokalhistoriska seminariet i Finland (Helsingfors) den 4-7 juni 2018 i samarbete med nordiska institutioner. Huvudtemat heter Lokalitet i brytningstider. Presentationerna behandlar kris- och krigtider, mobilitet samt digitaliseringen av lokalhistoria.

DE LOKALHISTORISKA SEMINARIERNA 1973−2018

DIGITAALINEN PAIKALLISUUS - DIGITAL LOKALITET

DIGITAALINEN PAIKALLISUUS - DIGITAL LOKALITET

MA 4.6.2018 16-18.30
Helsingin yliopisto, Fabianinkatu 26
Helsingfors universitet, Fabiansgatan 26

Digitaalinen paikallisuus, pohjoismaisten hankkeiden esittelyä
Avoin seminaaritilaisuus on osa Pohjoismaista paikallishistoriakokousta, joka järjestetään Helsingissä 4.-7.6.2018 yhteistyössä Helsingin yliopiston historian yksikön kanssa ja jota rahoittavat Tieteellisten seurojen valtuuskunta, Svenska kulturfonden sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Subscribe to RSS - Helsingfors