Beställningshistorikcentralen rf.

Beställningshistorikcentralen (Tilaushistoriakeskus, Tihke), tidigare Lokalhistoriska byrån (Paikallishistoriallinen toimisto), hjälper till och bevakar kvaliteten av beställningshistoriker och lokalhistorisk forskning. Beställningshistorikcentralen ordnade den nästa Nordiska lokalhistoriska konferensen i Finland (Helsingfors) den 4-7 juni 2018 i samarbete med nordiska institutioner.

KONTAKTUPPGIFTER

Marja Pohjola (sektererare)
marja.pohjola (at) outlook.com
Puh. 050 409 9777

Anu Lahtinen (ordförande)
anu.z.lahtinen@helsinki.fi
 

DE NORDISKA LOKALHISTORISKA SEMINARIERNA 1973−2018

1973 Danmark, Sostrup slot Lokalsamfundene i de seneste 100 år
1976 Finland, Viitasaari Bosättnings- och befolkningshistorien 1500−1850
1979 Norge, Gausdal By og bygd, stad og omland
1982 Sverige, Sigtuna Lokal praxis på det sociala området i de nordiska länderna 1800−1920
1985 Danmark, Slagelse De folkelige bevägelser
1988 Finland, Karis Lokalsamhället mellan världskrigen 1918−1939
1991 Norge, Granavollen Lokalsamfunn og övrighet 1550−1750
1995 Sverige, Stockholm Indvandring
1998 Danmark, Magleås Lokalhistorisk litteratur og forskning i dag
2002 Finland, Järvenpää Lokala perspektiv på 1960-talet. Bilen, fritiden och den ökade rörligheten
2009 Norge, Oslo Stedet - et skäringspunkt mellom dominante og icke-dominante kulturer
2012 Sverige, Stockholm Nordiska lokalsamhällen i möte med globaliseringen 1950−2010
2015 Danmark, Århus The Nordic Welfare City of the 20th Century
2018 Finland, Helsingfors Lokalitet i brytningstider

 

LOKALHISTORIA I NORDEN

Norsk lokalhistorisk institutt

Postiosoite: Postboks 8045 Dep., NO-0031 Oslo
Käyntiosoite: Observatoriegata 1 B, NO-0254 Oslo
Sähköposti: nli@lokalhistorie.no
lokalhistorie.no - Norjan paikallishistoriainstituutin (Norsk lokalhistorisk institutt) ylläpitämä verkkosivusto

Stads- och kommunhistoriska institutet
Historiska institutionen
Stockholms universitet
S-106 91 STOCKHOLM
Sähköposti: lars.nilsson@historia.su.se
Stads- och kommunhistoriska institutet

Aarhus Stadsarkiv
Vester Alle 12
DK-8000 Aarhus C
Sähköposti: sbch@aarhus.dk

Share