SJUTTONHUNDRATALET - EN DJUPGÅENDE BRYTNINGSTID I SYDÖSTRA FINLAND

Professor emeritus Yrjö Kaukiainens föreläsning ordnas i Maritimcentret Vellamo, Kotka, i samband med det XIV Nordiska lokalhistorikermötet. I en öppen föreläsning berättar prof. Kaukiainen om sjuttonhundratalet som en djupgående brytningstid i sydöstra Finland. Kaukiainen har forskat ekonomisk historia och socialhistoria, särskilt maritim historia, befolkningshistoria, Gamla Finlands historia och informationsspridningens historia.

Läs mera om professor Yrjö Kaukiainen och hans arbete:
http://375humanistia.helsinki.fi/sv/humanisterna/yrjo-kaukiainen

--------------------------------

Pohjoismaista paikallishistorian konferenssia tukivat Jenny ja Antti Wihurin rahasto ja Kulturfonden. Seminaari on myös saanut Tieteellisten Seurojen Valtuuskunnan kautta avustusta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää veikkauksen tuotoista.

Share