PAIKALLISUUS MURROKSESSA: POHJOISMAINEN SEMINAARI HELSINGISSÄ 4.-7.6.2018

Helsingissä järjestettiin 4.-7.6.2018 järjestyksessä XIV Pohjoismainen paikallishistoriantutkimuksen konferenssi, jonka aiheena oli ”Paikallisuus murroksessa”. Aihepiiriä lähestyttiin digitaalisen murroksen, sotien ja kriisin sekä liikkuvuuden teemojen kautta.

Pohjoismaisen paikallishistoriantutkimuksen tapaamisia on järjestetty vuodesta 1973 alkaen noin kolmen vuoden välein vuorotellen eri pohjoismaissa, ei kuitenkaan koskaan Islannissa. Teemat ovat vaihtelleet siirtolaisuudesta 1960-luvun kulttuurin muutoksiin ja globalisaation vaikutuksesta kansanliikkeisiin. Suomessa tapahtuman järjestämisvastuussa on Tilaushistoriakeskus (Tihke) ry., aiempi Paikallishistoriallinen toimisto.

Tapahtumaan kokoontui vajaa kolmekymmentä aihepiirin asiantuntijaa eri pohjoismaista. Maanantai-iltana 4.6.2018 järjestettiin myös yleisölle avoin seminaariosuus, jossa käsiteltiin paikallishistorian digitaalisia ulottuvuuksia. Seminaaritilaisuuteen saapui digihistorian ja paikallishistorian tutkijoita ja aihepiirin harrastajia. Tilaisuuden tarkemmat kuulumiset julkaistaan Historiallisen Aikakauskirjan numerossa 3/2018.

Järjestettyjen seminaarien ajankohdat ja aiheet ovat olleet seuraavat:

1973 Danmark, Sostrup slot Lokalsamfundene i de seneste 100 år
1976 Finland, Viitasaari Bosättnings- och befolkningshistorien 1500−1850
1979 Norge, Gausdal By og bygd, stad og omland
1982 Sverige, Sigtuna Lokal praxis på det sociala området i de nordiska länderna 1800−1920
1985 Danmark, Slagelse De folkelige bevägelser
1988 Finland, Karis Lokalsamhället mellan världskrigen 1918−1939
1991 Norge, Granavollen Lokalsamfunn og övrighet 1550−1750
1995 Sverige, Stockholm Indvandring
1998 Danmark, Magleås Lokalhistorisk litteratur og forskning i dag
2002 Finland, Järvenpää Lokala perspektiv på 1960-talet. Bilen, fritiden och den ökade rörligheten
2009 Norge, Oslo Stedet - et skäringspunkt mellom dominante og icke-dominante kulturer
2012 Sverige, Stockholm Nordiska lokalsamhällen i möte med globaliseringen 1950−2010
2015 Danmark, Århus The Nordic Welfare City of the 20th Century
2018 Finland, Helsingfors Lokalitet i brytningstider

Pohjoismaista paikallishistorian konferenssia tukivat Jenny ja Antti Wihurin rahasto ja Kulturfonden. Seminaari on myös saanut Tieteellisten Seurojen Valtuuskunnan kautta avustusta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää veikkauksen tuotoista.

Share