PAIKALLISHISTORIAA JA TILAUSTUTKIMUKSIA HISTORIANTUTKIMUKSEN PÄIVILLÄ

Tilaushistoriakeskus ry. järjestää paneelin Historiantutkimuksen päivillä Turussa torstaina 19.10. klo 15.30-17.00.

Kaikki paikallishistoriat eivät ole tilaustutkimuksia eivätkä kaikki tilaustutkimukset paikallishistoriaa. Millaisia tilaushistoriallisia tutkimuksia Suomessa tehdään, millainen on niiden anti ja millaisia erityisiä ongelmia niihin liittyy?

Millainen on tilaustutkimuksen arvostus Suomessa, verrattuna muiden maiden tilanteeseen, ja miten tutkimusta voidaan parhaiten tukea?

Puheenvuoroissa kokeneet tilaushistorian tekijät, jotka ovat myös yliopistotutkijoita kertovat sekä tilaushistoriallisen työn sisällöstä ja yksittäishankkeista että yleisempiä havaintoja tilaushistoriahankkeiden luonteesta. Työryhmän tavoitteena on herättää keskustelua tilaustutkimuksen merkityksestä ja suhteesta muuhun tieteelliseen tutkimukseen.

Paneelin puheenjohtajana on Tilaushistoriakeskuksen puheenjohtaja Anu Lahtinen ja puhujina FM Terhi Kivistö (TY), tohtorikoulutettava Anitra Komulainen (HY), FM Veijo Åberg (HY), VTT Jouko Kokkonen (JY).

Lisätietoja Historiantutkimuksen päivistä, ohjelmasta ja ilmoittautumisesta os. http://www.utu.fi/fi/sivustot/hitu2017/Sivut/home.aspx

Share