KYMENLAAKSON HISTORIA KAHDESSA OSASSA

Kymenlaakson historiaa kuvaava kaksiosainen teos on ilmestynyt, ja kuusi vuotta kestänyt kirjoitusprojekti on saatu päätökseen. Historia on kirjoitettu Kymenlaakson liiton toimeksiannosta ja juhlistaa liiton 75-vuotista toimintaa.

Teos ei kuitenkaan ole liiton historia, vaan käsittelee Kymenlaakson aluetta esihistoriallisesta ajasta lähtien nykypäiviin saakka. Teoksen päätoimittaja on professori (emer.) Yrjö Kaukiainen, toimitussihteeri Ann-Charlotte Nyman ja kuvatoimittaja Risto Marjomaa. Ulkoasun suunnitteli Timo Jaakola, ja teoksen on kustantanut Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kymenlaakson historian ensimmäinen osa, Jokilaakso ja rajama esihistoriasta 1810-luvulle, julkistettiin syyskuussa 2012. Sen kirjoittajat ovat Risto Hamari (luonto), Timo Miettinen (esihistoria), Tuomas Heikkilä (keskiaika), Kari-Matti Piilahti (suurvaltakausi) ja Yrjö Kaukiainen (1700-luku).

Toinen osa, Rajamaasta maakunnaksi 1810-luvulta 2000-luvulle, saateltiin julkisuuteen Kymenlaakson liiton syntymäpäivänä 21.11.2012. Osan kirjoittajat ovat Yrjö Kaukiainen (uuden aikakauden kynnyksellä), Kai Hoffman (taloushistoria), Martti Turtola (sota-ajat), Pirkko Leino-Kaukiainen (väestö, hallinto ja kulttuuri) sekä Jaana Juvonen (Kymen lääni).

Kumpaankin osaan sisältyy lisäksi joukko pienempiä niin sanottuja laatikkotekstejä, joissa asiantuntijoiden kirjoittamina nostetaan esiin muutamia Kymenlaakson erityispiirteitä ja tapahtumia.  Kirjoitusprosessin kuluessa kaikilla kirjoittajilla on ollut tukenaan taustaryhmät, jotka ovat koostuneet eri aikakausiin perehtyneistäå tutkijoista.

   

Share