KIRJA ON AIKAA KESTÄVÄ KÄYNTIKORTTI

Tilaushistoriakeskus ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura yhteistyöhön

Suomaalisen Kirjallisuuden Seuran kustannusosasto ja Tilaushistoriakeskus solmivat vuoden 2014 alussa sopimuksen yhteistyöstä, jonka tavoitteena on palvella yhä monipuolisemmin tilaushistorioiden teettäjiä ja tekijöitä. Tilaushistoriakeskus avustaa ja tukee hankkeita niiden alku- ja kirjoitusvaiheessa sekä hoitaa vertaisarvioinnin, jonka jälkeen teettäjä voi luovuttaa teosken tuotantoprosessin SKS:n osaaviin käsiin. Tämä edellyttää luonnollisesti eri sopimusta teettäjän ja kustannusosaston välillä. Yleensä teettäjä sitoutuu ostamaan tietyn määrän valmiita teoksia, mutta niiden markkinointi ja jakelu jäävät kustantajan harteille.

Yhteistyön innoittamana SKS ja Tilaushistoriakeskus järjestivät 18. maailskuuta 2014 seminaarin Miten laadukas tilaushistoria syntyy?

Aluksi Tilaushistoriakeskuksen hallituksen puheenjohtaja Esko Laine ja kustannusjohtaja Tero Norkola esittelivät niitä palveluja, joita kumpikin osapuoli tarjoaa. Lisäksi kustannuspäällikkö Rauno Endén kertoi, miten kiinnostavasta kirjaideasta syntyy valmis teos. Hyvää ammattitaitoa vaativia työvaiheita on runsaasti, ja monet niistä ovat tilaajaosapuolelle usein outoja.

Parhaillaan vireillä olevista tilauskirjaprojekteista dosentti Anu Lahtinen ja Rauman seurakunnan johtava kappalainen Ville Niittynen esittelivät Rauman seurakunnan historiahanketta. Kyseessä on useiden tutkijoiden kirjoitustyö, jonka tuloksena ilmestyy ensimmäinen, 1640-luvulle ulottuva osa vuonna 2014. Hanke on alusta lähtein suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä Tilaushistoriakeskuksen kanssa. Käsikirjoituksen valmistuttua SKS vastaa kirjanvalmistuksesta "avaimet käteen"-periaatteella. Molemmat puhujat painottivat yhteistyön tärkeyttä seurakunnalle suuren hankkeen onnistumisen edellytyksenä.

Professori Martti Häikiö kertoi kokemuksiaan erilaisista tilaushistoriahankkeista, joissa hän on ollut mukana joko kirjoittajana tai teettäjän asettaman historiatoimikunnan jäsenenä. Hän korosti esityksessään hyvän suunnittelun merkitystä, riittävän tutkimusajan varaamista ja selkeää tavoitteiden sekä vastuiden määrittelyä. Onnistunut lopputulos edellyttää työn edistymisen seurantaa ja tutkimusvaiheiden raportointia. Olennaista puhujan mielestä on loppujen lopuksi rehellinen tutkimustyö kohteena olevan yhteisön vaiheista – kaapeissa viruvia luurankojakaan kaihtamatta.

Pirkko Leino-Kaukiainen.

 

Share