ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAHISTORIAN KIRJAHANKE KÄYNNISTYY

Etelä-Karjalan maakuntahallitus on näyttänyt vihreää valoa Etelä-Karjalan maakuntahistorian kirjoittamiselle. Kaksiosainen teos valmistuu vuoteen 2019 mennessä. Hanke nostaa esiin uusia, kiinnostavia tutkimustuloksia ja näkökulmia, ja uutta kerrottavaa löytyy niin esihistorialliselta ajalta kuin historiallisiltakin vuosisadoilta. Mukana on eturivin nuoria ja varttuneita arkeologian ja historian tutkijoita.

Maakuntahistorian kirjoittamisesta on keskusteltu jo aikaisempina vuosikymmeninä. Nykyinen Etelä-Karjalan maakunta on syntynyt alueluovutusten seurauksena, ja siihen kuuluvat Lappeenrannan ja Imatran seutukunnat. Alue oli aiemmin vahvasti Viipurin vaikutuspiirissä, mutta tilanne on sotien jälkeen muuttunut. Selvityksessään Jyrki Paaskoski tuokin esiin mm. tarpeen vahvistaa maakunnan paikallisidentiteettiä.

LINKKI Uutiseen Etelä-Saimaassa 30.11.2015

LINKKI Jyrki Paaskosken selvitykseen historiahankkeesta

Share