DET XIV NORDISKA LOKALHISTORISKA SEMINARIET, Helsingfors 2018

Beställningshistorikcentralen (Tilaushistoriakeskus, Tihke), tidigare Lokalhistoriska byrån (Paikallishistoriallinen toimisto), ordnar det Nordiska lokalhistoriska seminariet i Finland (Helsingfors) den 4-7 juni 2018 i samarbete med nordiska institutioner. Huvudtemat heter Lokalitet i brytningstider. Presentationerna behandlar kris- och krigtider, mobilitet samt digitaliseringen av lokalhistoria.

DE LOKALHISTORISKA SEMINARIERNA 1973−2018

1973 Danmark, Sostrup slot Lokalsamfundene i de seneste 100 år
1976 Finland, Viitasaari Bosättnings- och befolkningshistorien 1500−1850
1979 Norge, Gausdal By og bygd, stad og omland
1982 Sverige, Sigtuna Lokal praxis på det sociala området i de nordiska länderna 1800−1920
1985 Danmark, Slagelse De folkelige bevägelser
1988 Finland, Karis Lokalsamhället mellan världskrigen 1918−1939
1991 Norge, Granavollen Lokalsamfunn og övrighet 1550−1750
1995 Sverige, Stockholm Indvandring
1998 Danmark, Magleås Lokalhistorisk litteratur og forskning i dag
2002 Finland, Järvenpää Lokala perspektiv på 1960-talet. Bilen, fritiden och den ökade rörligheten
2009 Norge, Oslo Stedet - et skäringspunkt mellom dominante og icke-dominante kulturer
2012 Sverige, Stockholm Nordiska lokalsamhällen i möte med globaliseringen 1950−2010
2015 Danmark, Århus The Nordic Welfare City of the 20th Century
2018 Finland, Helsingfors Lokalitet i brytningstider

----------------------------------------

Tämänvuotista pohjoismaista seminaaria ovat tukeneet Jenny ja Antti Wihurin rahasto sekä Kulturfonden. Seminaari on myös saanut Tieteellisten Seurojen Valtuuskunnan kautta avustusta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää veikkauksen tuotoista.

 

Share