AJANKOHTAISTA HELSINGIN HISTORIASTA – AVOIN YLEISÖTILAISUUS

Ajankohtaista Helsingin historiasta – avoin yleisötilaisuus

Stadsbornas Helsingfors -teoksen julkistaminen ja historiatoimikunnan toiminnan esittely

Keskustakirjasto Oodi, Kuutio 11.4.2019 klo 16.00 – 18.00

16.00-16.05                     Tilaisuuden avaus, historiatoimikunnan varapuheenjohtaja, docent Erkki Tuomioja
16.05-16.35                     Stadsbornas Helsingfors. Helsingfors stads historia efter 1945 -teoksen
                                         (Edita 2018) esittely
                                         Professori emerita Anna-Maria Åström ja FT Kati Katajisto keskustelevat kirjasta
                                         ruotsiksi ja suomeksi.
16.35-16.45                     Muistopaikat 1918 -sivuston ja Santahaminan punavankihautausmaa -virtuaalimuistomerkin esittely
                                         AllegraLab Helsinki/Verge Oy
16.45-17.35                     Poimintoja Helsingin historian tutkimuksesta           
                                         Dosentti Seppo Aalto: 1500-luvun Helsingin merkitys Ruotsille
                                         Professori Martti Häikiö: Tiedon metropoli.
                                         Dosentti Anja Kervanto Nevanlinna: Kaupunkihistoria kansalaistoiminnan vahvistajana
17.35-18.00                     Muistopaikat 1918 -sivuston ja Santahaminan punavankihautausmaa -virtuaalimuistomerkin esittely
                                         AllegraLab Helsinki/Verge Oy

Tilaisuuden järjestää Helsingin kaupungin historiatoimikunta, jonka tehtävänä on suunnitella ja tuottaa Helsingin kaupungin historian uutta tutkimusta sekä syventää tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoisuutta Helsingin historiasta.
Lue lisää Helsingin kaupungin historiatoimikunnasta ja sen julkaisuista: https://www.hel.fi/kanslia/fi/paatoksenteko/historiatoimikunta
Muistopaikat Helsingissä 1918 –sivusto: https://muistopaikat1918.hel.fi/

 

Aktuellt om Helsingfors historia – öppet evenemang för allmänheten

Lansering av boken Stadsbornas Helsingfors och presentation av historiekommitténs verksamhet
 

Centrumbiblioteket Ode, Kuben, 11.4.2019 kl 16.00 – 18. 00

16.00-16.05                     Välkomstord, vice ordförande för Helsingfors stads historiekommitté                                        
                                         Docent Erkki Tuomioja
16.05-16.35                     Stadsbornas Helsingfors. Helsingfors stads historia efter 1945 (Edita 2018)
                                         Professor emerita Anna-Maria Åström diskuterar med FD Kati Katajisto på svenska och finska.
16.35-16.45                     Presentation av webbplatsen Minnesplatser i Helsingfors 1918 och
                                         det virtuella minnesmärket över Sandhamns begravningsplats för röda fångar
                                         AllegraLab Helsinki/Verge Oy
16.45-17.35                     Axplock ur forskningen om Helsingfors historia:
                                         Docent Seppo Aalto: 1500-luvun Helsingin merkitys Ruotsille
                                         Professor Martti Häikiö: Tiedon metropoli
                                         Docent Anja Kervanto Nevanlinna: Kaupunkihistoria kansalaistoiminnan vahvistajana
17.35-18.00                      Presentation av webbplatsen Minnesplatser i Helsingfors 1918 och det
                                          virtuella minnesmärket över Sandhamns begravningsplats för röda fångar
                                          AllegraLab Helsinki/Verge Oy

Evenemanget ordnas av Helsingfors stads historiekommitté, som har till uppgift att planera och producera ny forskning om Helsingfors stads historia samt att fördjupa kännedomen om Helsingfors historia på basis av vetenskaplig forskning.
Läs mer om Helsingfors stads historiekommitté: https://www.hel.fi/kanslia/sv/paatoksenteko/historiatoimikunta-sv
Läs mer om Minnesplatser i Helsingfors 1918: https://muistopaikat1918.hel.fi/sv/

Share