Artikkeliohjeet

Julkaisemme artikkeliosastossa paikallishistorian tutkimuksen alaan kuuluvia artikkeleita, jotka voivat olla luonteeltaan joko tieteellisiä tai kevyemmin kirjoitettuja tietopuolisia kirjoituksia tai katsauksia. Lisäksi voidaan julkaista opinnäytetöitä (esim. seminaariesitelmiä), jotka sisältävät paikallishistorian kannalta kiinnostavaa ja merkittävää tietoa. Kirjoitusten tulee olla selkeästi jäsenneltyjä, hyvällä yleiskielellä kirjoitettuja ja lähdeviitteillä tai ainakin kirjallisuusluettelolla varustettuja. Kirjoitukset tulee lähettää toimituskunnalle sähköpostitse.

Toimituskunnan yhteystiedot löytyvät Tausta- ja yhteystiedot -osiosta.

Share